Skötselråd för kaniner

(Oryctolagus cuniculus dom.)

Kaniner blir vanligen 6-8 år gamla (upp till 12 år). Rätt hanterade blir de mycket tillgivna, men barn under 7 år kan ha svårt med hanteringen.

Djurägarens ansvar

(enligt djurskyddslagen)

Djurägaren har alltid ansvar för att djuret sköts på ett riktigt sätt, och förväntas att aktivt informera sig om djurets skötsel, hantering samt dess krav på utrymme. Skulle djuret insjukna eller skadas, skall det utan dröjsmål komma under sakkunnig vård.

OBS! Ett fullt djurägaransvar kan inte läggas på ett barn. En vuxen person skall alltid ha det slutgiltliga ansvaret för djuret.

 

Bur och inredning

Bottenytan av buren ska ha ett mått på minst 100 x 50 cm och vara minst 50 cm hög. I en sådan bur får man hålla max 2 kaniner, som väger max 3 kg vardera. Lämpligt bottenmaterial är kutterspån, papperspellets eller liknande. Tidningspapper är olämpligt. Buren bör städas 2-3 gånger per vecka. Placera gärna hö i en höhäck så håller det sig rent och fräscht.

 

Utfodring

Basen för en kanindiet bör vara hö. (Förväxla inte hö med halm) Kvaliteten på höet är naturligtvis lika viktig för kaniner som för andra djurslag. Ett hö skall lukta gott och fräscht!

Utekaniner, växande kaniner och reproducerande kaniner behöver även kraftfoder i form av pellets. Kraftfodret bör hålla en hög fiberhalt.

S k lyxblandningar bör undvikas då de innehåller för lite fibrer och för mycket socker och stärkelse. Kaninen väljer ofta ut de mest onyttiga delarna av fodret och lämnar de mer nyttiga. Frukt bör betraktas som godis och bara ges i små mängder.

Grönsaker som ges bör vara ”bladiga”. Det är bättre att ge morotsblast än själva moroten. Kaninen behöver tid för att ställa om sin matsmältning för att tillgodogöra sig olika grönsaker. Den får lätt diarre´ om man byter för mycket mellan olika sorter. Särskilt för kaniner med känsliga magar kan därför det bästa vara att ge ett pelletsfoder av god kvalitet med hög fiberhalt tillsammans med hö och en mindre mängd grönsaker med liten variation.

Godis för människor, glass, kakor, bröd, torrfoder för andra djur etc bör aldrig ges till kaniner, det är inte kaninmat. Sommartid kan hö kompletteras med små mängder färskt gräs, maskrosblad och liknande.

Tänderna på en kanin växer kontinuerligt och måste slitas till lagom längd. Färska grenar bör aldrig saknas i buren, byt gärna varje dag. Ta bort det mesta av lövverket och ge bara själva grenen. En saltsten kan gärna finnas i buren men om kaninen ”okynnesäter” på den bör den tas bort. Vatten byts dagligen. Vattenflaskan skall vara så ren att man själv kan tänka sig att dricka ur den.

 

Övrig skötsel

Klorna måste klippas regelbundet, ungefär en gång i månaden och detta görs med en lämplig klotång. Vanligen byter kaninen päls två gånger om året och man bör då borsta ur de lösa håren.

 

Om kaninen blir sjuk

En sjuk kanin kräver omedelbar sakkunnig hjälp. Symptom kan vara slöhet, lös spillning, nysningar (ibland med flytningar ur nosen), rinnande eller variga ögon, aptitlöshet eller onormal törst. Kontakta snarast veterinär.

 

Reproduktion

Dvärgkaninhonor kan paras tidigast vid 5 månaders ålder och de går dräktiga i ca 30 dygn. En ”redlåda” (ca 10 cm höga och 30cm långa kanter) placeras i buren. Där bygger honan ett bo av hö, samt hår från sin egna päls. Ungarna föds nakna och blinda. Kullstorleken är vanligen upp till 5 ungar. Honan diar i 4-6 veckor och ungarna är självständiga efter 6-8 veckor.

 

Väl hemma

Låt kaninen vara ifred och finna sig tillrätta under ett dygn. Därefter ska man lugnt och försiktigt börja bekanta sig med djuret, vilket bör ske i buren. Man kan senare sätta sig på golvet, placera kaninen i knät och vänja djuret vid att bli klappad. Barn ska lära sig hantering under vuxnas överinseende och inte tillåtas bära omkring på djuret första veckan. Djuret kan lätt tappas i golvet, vilket inte får ske.

Hermelinkaninen

Hermelinen är den minsta dvärgrasen. Den har en kroppslängd på ca 25 cm och en vikt på max 1,5 kg. Huvudet är runt, öronen korta och upprättstående.

Dvärgväduren

Dvärgväduren väger max 2,5 kg och har långa nedåtfallande öron. Huvudet är kort och brett.