Guldhamster

(Mesocricetus auratus)

Guldhamstern härstammar från Syrien. Den blir ca 15 cm lång och lever vanligen i ca 3 år. Tamformen förekommer i fyra olika hårlag: Korthårig, långhårig, satin (extra glansig) och rex (lockig).

Djurägarens ansvar

(enligt djurskyddslagen)

Djurägaren har alltid ansvar för att djuret sköts på ett riktigt sätt, och förväntas att aktivt informera sig om djurets skötsel, hantering samt dess krav på utrymme. Skulle djuret insjukna eller skadas, skall det utan dröjsmål komma under sakkunnig vård.

OBS! Ett fullt djurägaransvar kan inte läggas på ett barn. En vuxen person skall alltid ha det slutgiltliga ansvaret för djuret.

Bur och inredning

Guldhamstern hålls i en bur med minsta bottenytan 50 x 25 cm och höjden minst 20 cm.

Lämpligt bottenmaterial är kutterspån, papperspellets eller liknande. Tidningspapper är olämpligt.

Ett bo och motionshjul uppskattas. Hjulet skall vara av största modell till guldhamstrar. Tänk på att inte låta hamstern ha tillgång till hjulet alltjämt då det lätt kan leda till ett stereotypt beteende. Ställ istället in hjulet en stund varje dag då hamstern är vaken och låt den springa för att sedan plocka ut hjulet igen. Buren bör städas 1-2 gånger per vecka.

Utfodring

Basfodret för en guldhamster är en fröblandning av främst magra fröer. Feta fröer som t.ex solrosfrö och jordnötter ges i begränsad mängd.

Färskvaror ges dagligen så som frukt t.ex äpple, apelsin och rotfrukter t.ex morot, kålrot, kokt potatis. Hamstrar äter även lite animaliskt protein och kan få små bitar av kött, fisk och ägg mm.

Framtänderna växer kontinuerligt och måste slitas till lagom längd. Gnagarstenar (av kalk), färska kvistar, knäckebröd, fröstänger och liknande sliter tänderna naturligt.

En saltsten täcker ett eventuellt saltbehov.

Vatten byts dagligen.

Övrig skötsel

Guldhamstern är solitär och accepterar inga andra artfränder efter ca två månaders ålder. De slåss med livet som insats, oavsett kön.

Alla olika hamsterarter är av naturen nattaktiva, men kan genom regelbundna utfodrings- och hanteringsrutiner justera dygnsrytmen och vakna på eftermiddagen.

Om hamstern skulle bli sjuk

Om hamster skulle bli sjuk krävs omedelbar sakkunnig vård. Symptom kan vara slöhet, aptitlöshet, lös spillning, flytningar från nosen, ihopkletade ögonlock. Kontakta snarast veterinär.

Reproduktion

Hamstrar blir avelsmogna vid ca 3 månaders ålder. Dräktighetstiden för en guldhamster är ca 15 dygn. Guldhamstrar tolererar bara varandra under honans brunst, som inträffar var fjärde dag under ca 3 timmar.

Digivningstiden är omkring 3 veckor och ungarna är självständiga efter ca 4 veckor.

Väl hemma

Låt djuret vara ifred under ett dygn. Därefter börjar man bekanta sig med djuret och då alltid i buren. Så småningom börjar man träna med lyft. Tänk på att kupa händerna runt hamstern så att den inte hoppar ur och tappas i golvet.

Barn skall lära sig hantering under vuxnas överinseende.