Gerbil

(Meriones unguicilatus)

Det finns ett stort antal gerbilarter i Afrika och österut till norra Kina. Den art, som vi håller som sällskapsdjur, är mongolisk gerbil/mongolisk ökenmus. Gerbilen blir ca 10-12 cm och har en svanslängd på 8-11 cm. De lever vanligen 3-4 år.

Djurägarens ansvar

(enligt djurskyddslagen)

Djurägaren har alltid ansvar för att djuret sköts på ett riktigt sätt, och förväntas att aktivt informera sig om djurets skötsel, hantering samt dess krav på utrymme. Skulle djuret insjukna eller skadas, skall det utan dröjsmål komma under sakkunnig vård.

OBS! Ett fullt djurägaransvar kan inte läggas på ett barn. En vuxen person skall alltid ha det slutgiltliga ansvaret för djuret.

Bur och inredning

Gerbiler hålls i en bur med minsta bottenytan 50 x 25 cm och höjden minst 20 cm.

De är aktiva gnagare så tänk på att skaffa en gnagarsäker bur, t.ex ett akvarie.

Lämpligt bottenmaterial är kutterspån eller chinchillasand. Gärna ett tjockt lager, då gerbiler gillar att gräva gångar. Tidningspapper är olämpligt.

Ett bo och motionshjul uppskattas. Hjulet skall vara anpassat till gerbilernas storlek. Tänk på att inte låta gerbilerna ha tillgång till hjulet alltjämt då det lätt kan leda till ett stereotypt beteende. Ställ istället in hjulet en stund varje dag då gerbilerna är vakna och låt dem springa för att sedan plocka ut hjulet igen.

Om bottenmaterialet är kutterspån bör gerbilerna ha ett sandbad i buren, för att kunna rulla sig i och därmed lufta pälsen. Lämplig sand är chinchillasand. Buren bör städas 1-2 gånger per vecka.

Utfodring

Basfodret för gerbiler är en fröblandning av främst magra fröer. Feta fröer som t.ex solrosfrö och jordnötter ges i begränsad mängd. Hö är gott att äta och bra att ”boa” med.

Frukt och grönt skall gärna ges i torkad form, då gerbiler i naturen är ökenlevande och ej har tillgång till färskvaror. Gerbiler äter även lite animaliskt protein och detta kan ges i små bitar av kött, fisk och ägg.

Framtänderna växer kontinuerligt och måste slitas till lagom längd. Gnagarstenar (av kalk), knäckebröd, fröstänger och liknande sliter tänderna naturligt.

En saltsten täcker ett eventuellt saltbehov.

Vatten byts dagligen.

Övrig skötsel

Gerbilen lever i naturen i familjegrupper och bör därför hållas i grupper under förutsättning att de vuxit upp ihop. Vuxna gerbiler, av samma kön, som sätts ihop slåss med livet som insats.

Gerbilen delar upp dygnet i korta aktivitets-och viloperioder.

Om gerbilen skulle bli sjuk

Om gerbilen skulle bli sjuk krävs omedelbar sakkunnig vård. Symptom kan vara slöhet, aptitlöshet, lös spillning, flytningar från nosen, ihopkletade ögonlock. Kontakta snarast veterinär.

Reproduktion

Gerbiler blir avelsmogna vid ca 3 månaders ålder. Dräktighetstiden för en gerbil är ca 25 dygn. Hanen är tolerant mot ungarna, men bör tas bort innan födseln, eftersom honan annars blir dräktig igen. Honan bör vila mellan kullarna. Digivningstiden är omkring 3 veckor och ungarna är självständiga efter ca 4 veckor.

Väl hemma

Låt djuren vara ifred under ett dygn. Därefter börjar man bekanta sig med dem och då alltid i buren. Så småningom börjar man träna med lyft. Tänk på att kupa händerna runt gerbilen så att den inte hoppar ur och tappas i golvet. Håll aldrig fast en gerbil i svansen, eftersom gerbilen släpper svansen för att komma loss!

Barn skall lära sig hantering under vuxnas överinseende.