Dvärghamster

Sibirisk

(Phodopus sungoris sungoris)

Den sibiriska dvärghamstern härstammar från Sibirien, Manchuriet. Den blir ca 10 cm lång och lever vanligen i ca 2 år.

Djurägarens ansvar

(enligt djurskyddslagen)

Djurägaren har alltid ansvar för att djuret sköts på ett riktigt sätt, och förväntas att aktivt informera sig om djurets skötsel, hantering samt dess krav på utrymme. Skulle djuret insjukna eller skadas, skall det utan dröjsmål komma under sakkunnig vård.

OBS! Ett fullt djurägaransvar kan inte läggas på ett barn. En vuxen person skall alltid ha det slutgiltiga ansvaret för djuret.

Bur och inredning

Dvärghamstern hålls i en bur med minsta bottenytan 45 x 25 cm och höjden minst 20 cm. Tänk på att det skall vara tätt mellan gallret.

Lämpligt bottenmaterial är kutterspån, papperspellets eller liknande. Tidningspapper är olämpligt.

Ett bo och motionshjul uppskattas. Till dvärghamstrar brukar det vara lämpligt med ett hjul i plast. Tänk på att inte låta hamstern ha tillgång till hjulet alltjämt då det lätt kan leda till ett stereotypt beteende. Ställ istället in hjulet en stund varje dag då hamstern är vaken och låt den springa för att sedan plocka ut hjulet igen.

Buren bör städas 1-2 gånger per vecka.

Utfodring

Basfodret för en dvärghamster är en fröblandning av främst magra fröer. Feta fröer som t.ex solrosfrö och jordnötter ges i begränsad mängd.

Färskvaror ges dagligen så som frukt t.ex äpple, apelsin och rotfrukter t.ex morot, kålrot, kokt potatis. Hamstrar äter även lite animaliskt protein och kan få små bitar av kött, fisk och ägg mm.

Framtänderna växer kontinuerligt och måste slitas till lagom längd. Gnagarstenar (av kalk), färska kvistar, knäckebröd, fröstänger och liknande sliter tänderna naturligt.

En saltsten täcker ett eventuellt saltbehov.

Vatten byts dagligen. Se till att dvärghamstern verkligen når upp till vattenflaskan om den dricker ur en sådan.

Övrig skötsel

Dvärghamstern är solitär och accepterar inga andra artfränder efter ca två månaders ålder. De slåss med livet som insats. Alla olika hamsterarter är av naturen nattaktiva, men kan genom regelbundna utfodrings- och hanteringsrutiner justera dygnsrytmen och vakna på eftermiddagen.

Om hamstern skulle bli sjuk

Om hamstern skulle bli sjuk krävs omedelbar sakkunnig vård. Symptom kan vara slöhet, aptitlöshet, lös spillning, flytningar från nosen, ihopkletade ögonlock. Kontakta snarast veterinär.

Reproduktion

Hamstrar blir avelsmogna vid ca 3 månaders ålder. Dräktighetstiden för en dvärghamster är ca 20 dygn. Honan bör vila mellan kullarna. Digivningstiden är omkring 3 veckor och ungarna är självständiga efter ca 4 veckor.

Väl hemma

Låt djuret vara ifred under ett dygn. Därefter börjar man bekanta sig med djuret och då alltid i buren. Så småningom börjar man träna med lyft. Tänk på att kupa händerna runt hamstern så att den inte hoppar ur och tappas i golvet.

Barn skall lära sig hantering under vuxnas överinseende.