Chinchilla

(Chinchilla lanigera)

Dess ursprungsområde är Chiles bergstrakter upp till 3000m höjd, i o m att den är ett bergsdjur trivs den bäst i temperaturer mellan 15-20grader Celcius. Den har fått sitt namn efter Chinkasindianerna, och ”Chinchilla” betyder ”liten chinca”. Livslängd vanligen ca 15 år.

Djurägarens ansvar

(enligt djurskyddslagen)

Djurägaren har alltid ansvar för att djuret sköts på ett riktigt sätt, och förväntas att aktivt informera sig om djurets skötsel, hantering samt dess krav på utrymme. Skulle djuret insjukna eller skadas, skall det utan dröjsmål komma under sakkunnig vård.

OBS! Ett fullt djurägaransvar kan inte läggas på ett barn. En vuxen person skall alltid ha det slutgiltiga ansvaret för djuret.

Bur och inredning

Chinchillans bur ska vara rymlig, bottenytan minst 100 gånger 50cm och höjden minst 100cm. Buren ska inredas med mycket grova (armstjocka) grenar och/eller brädor som sitthyllor. Djuret sandbadar för att hålla pälsen ren och därför behövs en låda med mycket finkorning sand. Badsandlådan kan med fördel vara försedd med tak, så att sanden inte yr ut i buren, och utgör dessutom ett uppskattat krypin.

Lämpligt bottenmaterial är träpellets, flis eller kutterspån.

Chinchillan är så gott som luktfri, eventuell odör betyder ostädad bur.

Utfodring

Chinchillan är en vegetarian vars huvudföda är hö, förväxla ej med halm. Hö ges i obegränsad mängd och får aldrig saknas i buren! Till kraftfoder räknas chinchillapellets. Ca en matsked om dagen är en lämplig ranson till ett vuxet djur. Färska grenar och kvistar bör aldrig saknas i buren. De ger en bra sysselsättning och sliter framtänderna naturligt. Frukt och grönsaker skall undvikas då chinchillans matsmältning inte är anpassad för sådan föda.

Vatten ges i dricksflaska och byts dagligen. En saltsten och en kalksten kan gärna få en plats i buren så kan chinchillan välja om den vill utnyttja dem. Det råder delade meningar om huruvida chinchillan har ett dagligt behov av C-vitamin. För att vara på den säkra sidan kan man ge sina chinchillor en liten bit vitkål varje dag så täcks det eventuella C-vitaminbehovet. B-vitamin däremot är viktigt så se till att täcka chinchillans behov med bra chinchillapellets.

Övrig skötsel

Som sällskapsdjur hålls chinchillan ensamma eller i par. De är inte toleranta mot andra gnagararter. De är livliga och läraktiga, men lämpar sig mindre bra till barn under tio års ålder p g a djurets rörlighet. Chinchillan lyfts med ett stadigt tag runt svansroten och den andra handen förs in under djurets bröstkorg. Med ett bibehållet grepp runt svansroten bär man den antingen mot den andra armens underarm eller så håller man med den andra handen underifrån runt djurets bröstkorg. De ogillar att lyftas ovanifrån över ryggen. Chinchillans klor skall inte klippas.

Om chinchillan skulle bli sjuk

Sakkunnig vård krävs. Symptom kan vara slöhet, aptitlöshet, lös spillning, flytningar från näsan, ihopkletade ögonlock. Kontakta din zoohandlare eller en smådjurskunnig veterinär.

Reproduktion

Chinchillan blir könsmogen vid 5-6 månaders ålder men honan paras tidigast vid ca 8 mån ålder. Honan går dräktig ca 111 dygn och ungarna föds behårade med öppna ögon. Kullen består vanligen av två ungar, de är självständiga vid ca 8 veckors ålder.

Väl hemma

Chinchillan skall inte släppas ut ur sin bur lös innan den är helt tam och förtrolig, vilket i regel brukar gå ganska fort. P g a att djuret är mycket rörligt blir det därmed svårinfångat, om det inte vill återgå till buren då ägaren önskar. Då chinchillan blivit helt tam bör den få komma ut ur sin bur varje dag, men alltid under övervakning. Den hoppar bra och högt, riskfaktorer är t ex heta plattor och öppna toalettstolar. Då djuret är en gnagare kan den skada inredning såsom kablar och därmed sig själv.